Melde feil

I arbeidstida (kl. 8-15) kan du nå oss på telefon 70246300 (Eigne telefontider i samband med ferie) Etter arbeidstid ring oss på vakttelefonen 70246350 Feil på fiber: kontakt NextGenTel - MinSide eller på telefon 98707979 Feil på veglys: bruk eige innmeldingsskjema

Sykkylven Energi Fondet

Sykkylven Energi ønskjer å vere ein synleg støttespelar, og vi er glade for å være med å skape eit attraktivt og godt lokalsamfunn.

Les mer

Eit viktig oppdrag

Sykkylven Energi skal vere ein grunnmur i eit levande og kraftfullt lokalsamfunn og vi skal opptre som ei drivkraft for ei miljøvennleg samfunnsutvikling.