Historia

Sykkylven Energi sine merkeår

ÅrstalHending
2020Sykkylven Energi vart omdanna til eit konsern. Nettverksemda blei fisjonert ut i eit nytt selskap, Straumen Nett, med verknad frå 2021. Nye nettsider for Straumen Nett. Alle husstandane i Sykkylven kan no få fiber. Elektrifisering av ferjesambandet Aursnes – Magerholm 
2019Selskapet passerte 100 million kroner i omsetning og leverte tidenes beste resultat
2018I 2018 feira selskapet sitt 100-års jubileum
2017Montering av digitale og smarte straummålarar, som også kan hente måleverdiar frå vassmålarar
2016Ny nettside. 5 års avtale med NextGenTel for levering av «Fiber til Heimen»-tenester i Sykkylven
2015Passerte 1000 avtalar om fibertilknyting
2014Transformatorstasjonen på Heiane vart spenningssett. Fornying av VA leidningsnett
2013Bygging og driftssetting av Nye Riksheim Kraftverk
2012Dei første "Fiber til heimen"-kundane vart tilknytt
2011Fiberutbygging vedtatt og igangsatt. Kundekortsystem innført på miljøstasjonen. Årim overtok ansvaret for innsamling av hushaldsavfall og slamtømming
2009Ny nettside
2008Vedteke å delta i Ålesundregionen interkommunale miljøselskap (ÅRIM)
2005Ny miljøstasjon opna på Jarnes. Starta innkrevjing av VAR-gebyr
2004Bygging av silanlegg på Vik
2003Bygging av Riksheimdalen Kraftstasjon. Bygging av silanlegg i Ullavik. Vassverket i Ramstaddalen vart godkjent etter drikkevassforskrifta
2002Overtaking av VAR-området frå Sykkylven kommune
1999Nytt kontroll- og koplingsanlegg i Sykkylven transformatorstasjon
1998Energiverket fyller 80 år og vert omdanna til aksjeselskap (AS)
1997Ny inntaksluke på Riksheim
1992Fjerning av siste rest med 7,5 kV nett i Hundeidvik
1983Ramstaddal Kraftstasjon sett i drift
1962Innfasing mot Tussa kraft over Sykkylven sekundærstasjon på Haugseth
1958Generator 3 i Riksheim Kraftstasjon sett i drift
1952Ramstaddal og Søvikdal får elektrisk kraft
1947Generator 1 i Riksheim Kraftstasjon sett i drift
1942Tappetunnelen frå Storevatnet klar
1918Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta