@ form Sykkylven-Logo

Meld frå om mørke veglys

For at vi enkelt skal kunne reparere mørke veglys treng vi melding om dette frå brukarane.

Nedanfor er skjema som ein kan nytte for å sende inn slik informasjon.

Vi har mange veglys. Gi difor ei god forklaring på kvar lystolpen er plassert. Vær merksam på at frå du melder frå om mørke veglys og til feilen er utbetra kan det ta inntil 3 veker.

Vedlikehald vert utført i perioden 1. september til 31. mars.

Vi har ansvar for alle offentlege veglys i Sykkylven. Untatt følgjande strekningar:

  • FV 60 frå tunellen på Klokkehaugen til krysset ved småbåthamna 
  • FV 60 frå Tandstad til Straume
  • Aursnes fergekai

 

Meld frå om mørke veglys