Søknad om sanitærabonnement

Nyetablering, omlegging eller separering av utvendige stikkleidningar er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. I desse tilfella må ein søke om godkjenning av sanitærabonnement.

Søknad om godkjenning av sanitærabonnement skal enten sendast inn av entreprenør, byggefirma, røyrleggjar eller andre som er ansvarleg for å søke på vegne av kunden.

Søknad om sanitærabonnement skal sendast gjennom entreprenørportalen. 

Her finn du entreprenørportalen