Bestill vassmålar

Frå 2021 er alle eigedommar tilknytt vatn- og/eller avløp pålagt vassmålar. Har du ikkje vassmålar, kan du bestille det her. Vi betaler kostnaden for ein standard vassmålarinstallasjon. Røyrleggjar tek kontakt med deg for å avtale tid for installasjon.

Namn og adresse

Røyrleggjar og beskriving

Send oss gjerne eit bilde av inntaket