Attvin er ansvarleg for renovasjon, miljøstasjonen på Jarnes og slamtømming i Sykkylven kommune.

Ta kontakt med Attvin på tlf. 70 31 41 00 eller post@attvin.no om du har spørsmål om slamtømming. Sjå Attvin si nettside her.

slamtomming.jpg

Ordinær slamtømming

Tømming av slam skjer etter fast rute og intervall etter kva type type tank du har. Du får melding i god tid før tømming. Ta kontakt med Attvin på telefon 70314100 om du har spørsmål om slamtømming. Gebyrsatsane på slamtømming ligg under gebyr.

Nød- og ekstratømming

Ta kontakt med Attvin om du har behov for å tømme tanken din utanom den faste tømmeruta. Slamtømming utanom den faste tømmeruta kostar meir enn ordinær tømming, alt etter type tank og kor raskt tanken må tømmast. Her finn du prisane på nød- og ekstratømming og andre tillegg.