ÅRIM - Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap er ansvarleg for renovasjon, miljøstasjonen på Jarnes og slamtømming i Sykkylven kommune.

Ta kontakt med Årim på tlf. 70 31 41 00 eller post@arim.no om du har spørsmål om renovasjon eller om miljøstasjonen på Jarnes. Sjå Årim si nettside her.

fire-dunkar.jpg

Renovasjon privatkunde

Årim er renovatør for alle privathushaldningane i Sykkylven. Gebyrsatsane på renovasjon for privathushaldningane ligg under gebyr.

Renovasjon næringskunde

Som næringskunde kan du sjølv velje den renovatøren du ønskjer. Ta kontakt med oss om du ønskjer Årim som din renovatør. Her finn du prisane for næringsrenovasjon frå Årim.