Pris nød- og ekstratømming og andre tillegg

2024 Ekstratømming septiktank (oppmøtepris)4721,25
2024 Ekstratømming septiktank (pris per m³ over 4,5 m³)875
2024 Ekstratømming tett tank (oppmøtepris)4721,25
2024 Ekstratømming tett tank (pris per m³ over 6,5 m³)900
2024 Nødtømming septiktank (oppmøtepris)10832,50
2024 Nødtømming septiktank (pris per m³ over 4,5 m³)731,25
2024 Nødtømming tett tank (oppmøtepris)10832,50
2024 Nødtømming tett tank (pris per m³ over 6,5 m³)706,25
2024 Ekstraarbeid medgått tid (timepris)1728,75
2024 Ekstrasekk for restavfall63
2024 Bytte av dunk (meir enn 1 bytte per år)250,00
2024 Tapt miljøstasjonskort250,00
2024 Tvillingkort miljøstasjon50,00
2024 Ekstra henteavstand 6-25 m1147,50
2024 Ekstra henteavstand 25-40 m1640
2024 Ekstra henteavstand 40-60 m2296,25
2024 Ekstra henteavstand 60-100 m3281,25