Pris næringsrenovasjon 2023

Restavfall - sekk4046
Restavfall 140 l/dunk4046
Restavfall 240 l/dunk5994
Restavfall 360 l/dunk7855
Restavfall 660 l/dunk13669
Matavfall 140 l/dunk3846
Matavfall 400 l/dunk10269
Glas og metall emballasje 140 l/dunk1965
Glas og metall emballasje 240 l/dunk2601
Glas og metall emballasje 660 l/dunk5016
Papp og papir 140 l/dunk2047
Papp og papir 240 l/dunk2432
Papp og papir 360 l/dunk4184
Papp og papir 660 l/dunk4845
Henteavstand 5-25 m1237
Henteavstand 25-40 m2476
Bytte av oppsamlingsutstyr928
Timepris ekstraarbeid
2042