Pris næringsrenovasjon

Restavfall - sekk4 289
Restavfall 140 l/dunk4 289
Restavfall 240 l/dunk6 964
Restavfall 360 l/dunk7 819
Restavfall 660 l/dunk13 327
Matavfall 140 l/dunk4 089
Matavfall 400 l/dunk9 927
Glas og metall emballasje 140 l/dunk1 994
Glas og metall emballasje 240 l/dunk3 228
Glas og metall emballasje 660 l/dunk4 986
Papp og papir 140 l/dunk2 627
Papp og papir 240 l/dunk3 027
Papp og papir 360 l/dunk3 515
Papp og papir 660 l/dunk4 607
Henteavstand 5-25 m1 184
Henteavstand 25-40 m2 368
Bytte av oppsamlingsutstyr888
Timepris ekstraarbeid1 776