Vis gebyrsatsar for: 2024 2023  2022  2021

Gebyrsatsar for 2024

Gebyrsatsane vart vedteke i kommunestyret 11. desember 2023.

GebyrtypeGebyr utan mvaGebyr med mva
Abonnementsgebyr vatn24543067,50
Forbruksgebyr vatn per m³11,4514,31
Forbruksgebyr vatn per m²14,8818,60
Tilknytingsgebyr vatn900011250
Abonnementsgebyr avløp42115263,75
Forbruksgebyr avløp per m³11,9414,93
Forbruksgebyr avløp per m²15,5219,40
Tilknytingsgebyr avløp800010000
Tømming av slam inntil 4,5 m³ og tett tank inntil 6,5 m³ er inkludert i grunnprisen for oppmøte. Minirenseanlegg blir tømde på rute kvart år og prisane tilsvarar pris for septiktank.
Septiktank - årleg tømming (oppmøtepris)24723090
Septiktank - årleg tømming (pris per m³ over 4,5 m³)331413,75
Septiktank - tømming annakvart år (oppmøtepris)16012001,25
Septiktank - tømming annakvart år (pris per m³ over 4,5 m³)181226,25
Septiktank - tømming kvart fjerde år (oppmøtepris)11651456,25
Septiktank - tømming kvart fjerde år (pris per m³ over 4,5 m³)105131,25
Tett tank - per tømming (oppmøtepris)32084010
Tett tank - per tømming (pris per m³ over 6,5 m³)559698,75
Stor tank (over 20 m³) - per tømming9901237,50
Standard renovasjonsabonnement 140 l restavfall38114763,75
Redusert renovasjonsabonnement 140 l restavfall32484060
Samarbeidsabonnement32484060
Kompostabonnement30763845
Renovasjonsabonnement 240 l restavfall67578446,25
Renovasjonsabonnement 360 l restavfall1122314028,75
Renovasjonsabonnement 660 l restavfall1863523293,75
Hytte- og fritidsabonnement20632578,75
Ekstra renovasjonssekk5063
Feie- og tilsynsgebyr bustad367458,75
Feie- og tilsynsgebyr næring696870