Gebyrsatsar

Vis gebyrsatsar for: 2024  2023  2022  2021

Gebyrsatsar for 2022

Gebyrsatsane vart vedteke i kommunestyret 13. desember 2021.

GebyrtypeGebyr utan mvaGebyr med mva
Vatn abonnementsgebyr20422552,50
Vatn forbruksgebyr per m³9,5211,90
Vatn forbruksgebyr per m²12,3815,48
Tilknytingsgebyr vatn900011250
Avløp abonnementsgebyr34804350
Avløp forbruksgebyr per m³9,8612,33
Avløp forbruksgebyr per m²12,8216,03
Tilknytingsgebyr avløp800010000
Slam 0-4 m³ bustad tømming kvart 2. år10711338,75
Slam 4,1-9,5 m³ bustad tømming kvart 2. år16212026,25
Slam 9,6-16,5 m³ bustad tømming kvart 2. år31003875
Slam 0-4 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år600750
Slam 4,1-9,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år8751093,75
Slam 9,6-16,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år16152018,75
Slam 0-4 m³ årleg tømming20112513,75
Slam 4,1-9,5 m³ årleg tømming31113888,75
Slam 9,6-16,5 m³ årleg tømming60707587,50
Minirenseanlegg årleg tømming20112513,75
Stor tank > 16,5 m3, per m³513641,25
Tett tank 0-6 m³ årleg eller fast tømming28803600
Tett tank 6,1-16,5 m³ årleg eller fast tømming55206900
Tett tank > 16,5 m³ årleg eller fast tømming, per m³539673,75
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall31993998,75
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall redusert27283410
Samarbeidsabonnement27283410
Kompostabonnement25853231,25
Renovasjonsgebyr 240 l restavfall56637078,75
Renovasjonsgebyr 360 l restavfall939611745
Renovasjonsgebyr 660 l restavfall1559419492,50
Fellesløysing31993998,75
Hytte- og fritidsabonnement17382172,50
Ekstra renovasjonssekk5062,50
Feie- og tilsynsgebyr bustad340425
Feie- og tilsynsgebyr næring645806,25