Gebyrsatsar

Vis gebyrsatsar for: 2022  2021  2020  

Gebyrsatsar for 2021

Gebyrsatsane vart vedteke i kommunestyret 14. desember 2020.

GebyrtypeGebyr utan mvaGebyr med mva
Vatn abonnementsgebyr19452431,25
Vatn forbruksgebyr per m³9,0711,34
Vatn forbruksgebyr per m²11,7914,74
Tilknytingsgebyr vatn900011250
Avløp abonnementsgebyr31633953,75
Avløp forbruksgebyr per m³8,9611,20
Avløp forbruksgebyr per m²11,6514,56
Tilknytingsgebyr avløp800010000
Slam 0-4 m³ bustad tømming kvart 2. år9851231,25
Slam 4,1-9,5 m³ bustad tømming kvart 2. år14851856,25
Slam 9,6-16,5 m³ bustad tømming kvart 2. år28303537,50
Slam 0-4 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år558697,50
Slam 4,1-9,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år8081010
Slam 9,6-16,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år14851856,25
Slam 0-4 m³ årleg tømming18402300
Slam 4,1-9,5 m³ årleg tømming28403550
Slam 9,6-16,5 m³ årleg tømming55306912,50
Minirenseanlegg årleg tømming18402300
Stor tank > 16,5 m3, per m³467583,75
Tett tank 0-6 m³ årleg eller fast tømming26303287,50
Tett tank 6,1-16,5 m³ årleg eller fast tømming50306287,50
Tett tank > 16,5 m³ årleg eller fast tømming, per m³497621,25
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall30593823,75
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall redusert26113263,75
Samarbeidsabonnement26113263,75
Kompostabonnement24743092,50
Renovasjonsgebyr 240 l restavfall54116763,75
Renovasjonsgebyr 360 l restavfall897311216,25
Renovasjonsgebyr 660 l restavfall1488618607,50
Hytte- og fritidsabonnement15661957,50
Ekstra renovasjonssekk5062,50
Feie- og tilsynsgebyr bustad330412,50
Feie- og tilsynsgebyr næring625781,25