Gebyrsatsar

Vis gebyrsatsar for: 2022  2021  2020 

Gebyrsatsar for 2020

Gebyrsatsane vart vedteke i kommunestyret 16. desember 2019.

GebyrtypeGebyr utan mvaGebyr med mva
Vatn abonnementsgebyr18882360,22
Vatn forbruksgebyr per m³8,8111,01
Vatn forbruksgebyr per m²11,4514,31
Tilknytingsgebyr vatn900011250
Avløp abonnementsgebyr28763594,53
Avløp forbruksgebyr per m³8,1510,18
Avløp forbruksgebyr per m²10,5913,24
Tilknytingsgebyr avløp800010000
Slam 0-4 m³ bustad tømming kvart 2. år9851231,25
Slam 4,1-9,5 m³ bustad tømming kvart 2. år14851856,25
Slam 9,6-16,5 m³ bustad tømming kvart 2. år28303537,50
Slam 0-4 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år558697,50
Slam 4,1-9,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år8081010
Slam 9,6-16,5 m³ fritidsbustad tømming kvart 4. år14851856,25
Slam 0-4 m³ årleg tømming18402300
Slam 4,1-9,5 m³ årleg tømming28403550
Slam 9,6-16,5 m³ årleg tømming55306912,50
Minirenseanlegg årleg tømming18402300
Stor tank > 16,5 m3, per m³467583,75
Tett tank 0-6 m³ årleg eller fast tømming26303287,50
Tett tank 6,1-16,5 m³ årleg eller fast tømming50306287,50
Tett tank > 16,5 m³ årleg eller fast tømming, per m³497621,25
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall29793723,75
Renovasjonsgebyr 140 l restavfall redusert25423177,50
Samarbeidsabonnement23842980
Kompostabonnement24093011,25
Renovasjonsgebyr 240 l restavfall52686585
Renovasjonsgebyr 360 l restavfall873710921,25
Renovasjonsgebyr 660 l restavfall1449518118,75
Hytte- og fritidsabonnement15251906,25
Ekstra renovasjonssekk5062,50
Feiing bustad320400
Feiing næring605756,25