Fritak

Bustader som ikkje er i bruk kan søke om fritak for kommunale gebyr.

Søknad om fritak for renovasjon skal sendast til Årim (post@arim.no)

Søknadsskjema om fritak for vatn og avløp, feiing, eller sjeldnare slamtømming finn du her. 

Dette skjemaet skal sendast til Sykkylven kommune (postmottak@sykkylven.kommune.no)