Feiing og tilsyn

Feiaren i Sykkylven har ansvar for feiing og tilsyn av ca. 2800 fyringsanlegg. Feiing og tilsyn er heimla i Lov om vern mot brann eksplosjon mv.. og Forskrift om brannforebygging.

Feie- og tilsynsgebyret forfell til betaling samstundes med 2. termin for kommunale eigedomsgebyr.

Eigar av bustad vert friteken for feie- og tilsynsgebyr dersom eldstaden er fråkopla pipa. 

Kontakt Sykkylven kommune på tlf. 70 24 65 00 eller feiar: kjetil.hanssen@sykkylven.kommune.no om du har spørsmål til feietenesta.

Sjå meir informasjon om feiing og tilsyn her.

Feieutstyr.jpg