Vatn og avløp

Sykkylven Energi er ansvarleg for kommunalt vatn og avløp i Sykkylven kommune. Vassverket ligg i Ramstaddalen, og vasskjelda er Årsetvatnet.

Vassmålar

Frå 2021 er alle tilknytte eigedomar pålagt vassmålar.

Vassprøver

Sykkylven Energi tek prøver av det kommunale drikkevatnet kvar 14. dag.

Avløp

Sykkylven Energi er ansvarleg for kommunalt avløp i Sykkylven kommune.

Gebyr

Kommunale eigedomsgebyr vert frå 2023 utsendt kvartalsvis / 4 gonger i året.

Renovasjon

Attvin er ansvarleg for renovasjon og slamtømming i Sykkylven kommune.

Spørsmål og svar om vatn og avløp

Vert eg varsla ved utkoplingar og feil på vatn og avløp??
Ja, i samband med uventa og planlagde vassutkoplingar og i andre høve (unntatt straum) varslar vi kundane på SMS eller talemelding.
Handterer de også renovasjon?
Det er Årim som er ansvarleg for tenesta. Vi fakturerer gebyra.
Kven skal eg kontakte ved slamtømming?
Ring Årim på tlf. 70 31 41 00
Kven installerer vassmåleren?
Godkjend røyrleggar installerer vassmålar

Varsling ved vassutkoplingar

I samband med uventa og planlagde vassutkoplingar og i andre høve (unntatt straum) varslar vi kundane på SMS eller talemelding.

Telefonnummeret ditt vert henta frå nasjonale register som Folkeregisteret, tele– og mobiloperatørar og Matrikkelen.

Dersom du ikkje har fått varsel frå oss kan du sjekke oppføringa di her: https://varslemeg.no/ 

Her kan du korrigere oppføringa di slik at varsla kjem fram dit dei skal. Dersom du har firmatelefon ber vi deg sjekke spesielt.