@ form Sykkylven-Logo

Vassmålaravlesing

Dersom du ikkje har fått avlesingskort er det fordi vassmålaren din er fjernavlest. Då skal du ikkje lese av og levere avlesinga til oss lengre.

Dersom du har fått avlesingskort tilsendt er det truleg fordi vi ennå ikkje har klart å fjernavlese vassmålaren din. Dette kan skuldast at du har ein gamal vassmålar eller at avstanden mellom vassmålar og straummålar er for lang. Vi arbeidar med tiltak for å fjernavlese flest mogleg vassmålarar.

For å registrere vassmålaravlesinga di, logger du deg på med brukarnamn og passord. Dette står i avlesingskortet du har fått tilsendt.

Ver venleg å legg merke til at vi berre ønskjer heile kubikkmeter, ikkje desimalar!

Vennligst registrert avlesinga di her.