@ form Sykkylven-Logo
Eksempel på vasslekkasjar
Installasjonca. m³ per årEkstrakostnad vatn/avløp per år
Dryppande kran (ca. 1 drypp/sek)9ca. kr 170,-
Rennande kran (ca. 2mm stråle)45ca. kr 855,-
Hol på rør (diameter ca. 0,5 mm)175ca. kr 3325,-
Lekkasje i WC (ikke synleg)100ca. kr 1900,-
Lekkasje i WC (synleg)200ca. kr 3800,-
Lekkasje i WC (uroleg overflate)400ca. kr 7600,-