@ form Sykkylven-Logo

Sykkylven Energi Fondet

Hundeidvik Fotballfestival
Hundeidvik Fotballfestival

Sykkylven Energi Fondet deler årleg ut midlar til born og unge i Sykkylven kommune. Fondet vart etablert i 2010.

Søknadsskjemaet til Sykkylven Energi Fondet er tilgjengeleg heile året, men tildelinga skjer årleg i juni/juli. Søknadsfrist for årets tildeling er 1. mai.

Det er satt følgjande kriteria for tildeling:

  • Born og unge vert prioritert
  • Tal på medlemmer
  • Grad av eigeninnsats

Støtta prosjektet må vere realiserte innan 12 månader frå tildeling, større prosjekt innan 24 månader. 

Fondet ønskjer at dei som får støtte viser det gjennom redaksjonell omtale, annonsering, plakatar, merker eller liknande på kle, arena eller utstyr.