@ form Sykkylven-Logo

Sykkylven Energi – lokal støttespelar

Sykkylven Energi ønskjer å vere ein synleg støttespelar, spesielt for lag og organisasjonar som jobbar for born og unge. Dette er i tråd med vår visjon: "Gi liv til eit samfunn i utvikling!"

Støtta vår er med å skape eit attraktivt og godt lokalsamfunn, og meirverdi for begge partar gjennom felles engasjement. Vi ønskjer at støtta vår skal bety noko for innbyggarane i kommunen og bidra til intern stoltheit.