@ form Sykkylven-Logo

Nytt krav gjeldane frå 1. juli 2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Sjå meir informasjon i vedlagt informasjonsskriv.