@ form Sykkylven-Logo

Sanitærabonnement

Ein må søke om sanitærabonnement dersom ein skal knyte seg til kommunalt vatn og/eller avløp.

Når ein skal byggje nytt eller byggje på eksisterande bygg, og tiltaket gjeld tilknyting til kommunalt vatn og/eller avløp skal byggjesaka også behandlast hos oss i tillegg til Sykkylven kommune.

Det er enten entreprenør, byggefirma, røyrleggjar eller andre som er ansvarleg for å søke på vegne av kunden.

Her er søknadsskjemaet ein skal fylle ut vedkommande tilknyting til vatn og/eller avløp:

«Søknad om sanitærabonnement».