@ form Sykkylven-Logo

Prisar på fiber til tenesteleverandørar

Sykkylven Energi tilbyr desse prisane til tenesteleverandørar som skal levere breiband til næringskundar i Sykkylven:

Prisar
Produkt no:Næringsfiber i SykkylvenKostnad kr/mnd
1:0Etableringskostnad til yttervegg normalkundekr 6 000
1:1Etableringskostnad, ved større kostnader.Etter virkelig kostnad.
1:2Gebyr ved gjenninnkobling, kun patchingkr 1 500
2:1Hastighet 10/10 kr 990
2:2Hastighet 20/20 kr 1 390
2:3Hastighet 30/30 kr 1 590
2:4Hastighet 50/50 kr 1 890
2:5Hastighet 100/100 kr 2 350
2:6Hastighet 200/200 kr 2 790
2:7Hastighet 500/500 kr 3 500

Prisane er utan mva.

Kostnadar knytta til tenesteleverandørane sine tenester kjem i tillegg for næringskundane.

Prisen forutset 1 fiber pr sluttkunde.

Innvending kabling i kundens bygg dekkast av sluttkunden.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker komplette leveringsbetingelsar.