@ form Sykkylven-Logo

Næringsrenovasjon

Pris for næringsrenovasjon (utan mva), gjeldande frå 1.5.2018:
Type teneste:Pris
Restavfall - sekk2825
Restavfall 140 l/dunk2825
Restavfall 240 l/dunk4588
Restavfall 360 l/dunk5652
Restavfall 660 l/dunk10615
Restavfall 770 l/dunk15095
Matavfall 140 l/dunk2560
Matavfall 400 l/dunk7500
Glas og metall emballasje 140 l/dunk1000
Glas og metall emballasje 240 l/dunk1250
Glas og metall emballasje 660 l/dunk2100
Papp og papir 140 l/dunk1320
Papp og papir 240 l/dunk1450
Papp og papir 360 l/dunk1700
Papp og papir 660 l/dunk2450
Papp og papir 770 l/dunk2990
Henteavstand 5-25 m1000
Henteavstand 25-40 m2000
Dunkbytte pr bytte500
Ekstrahenting pr time1250
Ekstrasekk pr sekk50
Lås på dunk pr lås200