@ form Sykkylven-Logo

Næringsrenovasjon

Restavfallet vert tømt kvar andre veke. Ta kontakt med oss om de ønskjer tømming kvar veke.

Pris for næringsrenovasjon (utan mva), gjeldande frå 2020
Type teneste:Pris
Restavfall - sekk4006
Restavfall 140 l/dunk4006
Restavfall 240 l/dunk6562
Restavfall 360 l/dunk7371
Restavfall 660 l/dunk12637
Matavfall 140 l/dunk3759
Matavfall 400 l/dunk11009
Glas og metall emballasje 140 l/dunk1860
Glas og metall emballasje 240 l/dunk3010
Glas og metall emballasje 660 l/dunk4650
Papp og papir 140 l/dunk2447
Papp og papir 240 l/dunk2823
Papp og papir 360 l/dunk3280
Papp og papir 660 l/dunk4298
Henteavstand 5-25 m1100
Henteavstand 25-40 m2200
Dunkbytte pr bytte825
Ekstrahenting pr time1650
Ekstrasekk pr sekk50
Lås på dunk pr lås200