@ form Sykkylven-Logo

Næringsrenovasjon

Restavfallet vert tømt kvar andre veke. Ta kontakt med oss om de ønskjer tømming kvar veke.

Pris for næringsrenovasjon (utan mva), gjeldande frå 1.1.2019:
Type teneste:Pris
Restavfall - sekk3074
Restavfall 140 l/dunk3074
Restavfall 240 l/dunk4794
Restavfall 360 l/dunk6230
Restavfall 660 l/dunk11070
Matavfall 140 l/dunk2775
Matavfall 400 l/dunk7636
Glas og metall emballasje 140 l/dunk1470
Glas og metall emballasje 240 l/dunk1950
Glas og metall emballasje 660 l/dunk3750
Papp og papir 140 l/dunk1530
Papp og papir 240 l/dunk1825
Papp og papir 360 l/dunk2200
Papp og papir 660 l/dunk3175
Henteavstand 5-25 m1000
Henteavstand 25-40 m2000
Dunkbytte pr bytte500
Ekstrahenting pr time1250
Ekstrasekk pr sekk50
Lås på dunk pr lås200