@ form Sykkylven-Logo

Næringsrenovasjon

Restavfallet vert tømt kvar andre veke. Ta kontakt med oss om de ønskjer tømming kvar veke.

Pris for næringsrenovasjon gjeldande frå 2021
Type teneste:Pris utan mva
Restavfall - sekk4106
Restavfall 140 l/dunk4106
Restavfall 240 l/dunk6726
Restavfall 360 l/dunk7555
Restavfall 660 l/dunk12953
Matavfall 140 l/dunk3853
Matavfall 400 l/dunk11284
Glas og metall emballasje 140 l/dunk1907
Glas og metall emballasje 240 l/dunk3085
Glas og metall emballasje 660 l/dunk4766
Papp og papir 140 l/dunk2508
Papp og papir 240 l/dunk2894
Papp og papir 360 l/dunk3362
Papp og papir 660 l/dunk4405
Henteavstand 5-25 m1128
Henteavstand 25-40 m2255
Dunkbytte pr bytte846
Ekstrahenting pr time1691
Ekstrasekk pr sekk51
Lås på dunk pr lås205