@ form Sykkylven-Logo

Fiberutbygging Myrebakken - Tynes

Det vert no vurdert å bygge ut fiber mellom Myrebakken og Tynes.

Det vert haldt informasjonsmøte torsdag 27.04.2017 kl. 1630 på Kulturhuset. Vi håper at så mange som mogleg tek turen innom.

Kart over utbyggingsområde finn du her.

For å kunne realisere utbygginga må dei aller fleste husstandane bestille fiber. NextGenTel vil i mai 2017 starte opp sal av fiber til heimen og vil då oppsøke alle for å presentere fiber med dei tilgjengelige tenestene som TV og internett.