Frå 1. januar 2021 er nettdelen av Sykkylven Energi skilt ut i eit eige nettselskap som heiter Straumen Nett. Sjå meir info på www.straumen-nett.no og på Facebook.

Nettenestene som kabelpåvising, byggestraum, skogrydding, bygging og ombygging finn du no på www.straumen-nett.no Her kan du også melde om feil og jordfeil.

I tillegg kan nettkundar og elinstallatørar logge seg på "Min side"

Frå 1. januar 2021 kjem også faktura for nettleige frå Straumen Nett.