Frå 1. januar 2021 er nettdelen av Sykkylven Energi skilt ut i eit eige nettselskap som heiter Straumen Nett. Sjå meir info på nettsida til Straumen Nett og på Facebook.

Nettenestene som kabelpåvising, byggestraum, skogrydding, bygging og ombygging finn du no på Straumen Nett. Her kan du også melde om feil og jordfeil.

I tillegg kan nettkundar og elinstallatørar logge seg på "Min side"

Frå 1. januar 2021 kjem også faktura for nettleige frå Straumen Nett.