Frå 1. januar 2020 set vi opp fastbeløpet på nettleiga for alle tariffane våre. I tillegg aukar forbruksavgifta til Staten med 1,9 %. Nedanfor finn du prisar gjeldande frå 1.1.2020.

 

 

Hushaldskundar

Tariffen for hushaldskundar får auka fastbeløpet med kr. 750 pr. år. Nye satsar frå 1.1.2020:

Tariff

Vilkår

Energiledd

ekskl. avgift

Forbruks-

avgift

Energi-

fondet

Sum

energiledd

NH4N

Energiledd øre pr. kWh

23,78

20,17

1,25

45,195

I tilleg kjem eit fastbeløp på kr. 3.368 pr. år.

Prisane for hushaldskundar er inkl. mva.

Trykk her for å kome til gjeldande prisar for hushaldskundar finn du her.

 

Lita næring

Tariffen for lita næring får auka fastbeløpet med kr. 800 pr. år. Nye satsar frå 1.1.2020:

Tariff

Vilkår

Fastbeløp med elektronisk faktura

Fastbeløp med papirutskrift av faktura

Energiledd

 

 

kr per år

kr per år

øre per kWh

NT4

 

 

 

 

 

Årsforbruk under 8 000 kWh

1 905

2 005

36,61

 

8 000 kWh < Forbruk <        100 000 kWh

3 230 3 330

20,12

 

100 000 kWh < Forbruk < 400 000 kWh

5 660 5 760

17,70

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Prisane for lita næring er oppgitt utan meirverdiavgift.

Trykk her for å kome til gjeldande prisar for lita næring.

 

Stor næring

Tariffen for stor næring får auka fastbeløpet med kr. 6 pr kW per år. Nye satsar frå 1.1.2020:

Tariff

Vilkår

Fastbeløp

 Effekt

Energiledd

Reaktiv effekt og energiledd

 

 

 

 lavlast

høglast

 

 

 

NT3

Næring per målepunkt, kundar med forbruk > 400 000 kWh/år

 kr per kW per år

kr per kW per år

kr per kW per år

øre per kWh

kr per kVAr per år

øre per kVArh

 

0 kW < Effekt < 100 kW

87

305,32

663,74

7,65

82,80

1,50

 

100 kW < Effekt < 300 kW

60

225,65

424,74

7,65

82,80

1,50

 

300 kW < Effekt

43

172,54

305,32

7,65

82,80

1,50

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Prisane for stor næring er oppgitt utan meirverdiavgift.

Trykk her for å kome til gjeldande prisar for stor næring.