Arbeidet med å ordne opp i kloakkutsleppa ved Aurefjøra har stoppa opp.
Årsaken til dette er manglande avklaring med enkelte av grunneigarane. Vi arbeider med saken og håper på ei snarleg og god løysing.