Det må vere 2 etterfølgjande prøver utan påviste bakteriar før kokevarselet kan opphevast.

Det vert tatt nye vassprøver fredag 20.11. og måndag 23.11.2020. Dersom desse prøvene er fine så kan kokevarselet truleg opphevast onsdag 25.11.2020.

Sjå også Folkehelseinstituttet si tilråding om koking av vatn.  

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/