Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) lanserar «Egenberedskapsuka» 28. oktober- 3. november 2019. Målet er å vere godt forberedt ved ei eventuell krise.

Les heile saka her:
https://www.sikkerhverdag.no/…/hendels…/beredskap-i-hjemmet/