Melde feil

I arbeidstida ring oss på telefon 70246300
Kontoret er for tida stengd grunna koronasituasjonen. Telefonen er open frå kl. 8-15. (Eigne telefontider i samband med ferie)

Etter arbeidstid ring oss på vakttelefonen 70246350

Feil på fiber: kontakt NextGenTel - MinSide eller på telefon 21495589

Feil på veglys: skjema for feilmelding på veglys