@ form Sykkylven-Logo

Målaravlesing

Les du av målaren din før kvar fakturering får du ei korrekt avrekning kvar gong.

Mottek vi ikkje målaravlesing så vert forbruket stipulert (estimert) ved fakturering.

Vi har 6 faste målaravlesingar i året, desse er 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november.

Målaravlesing kan du levere til oss når som helst, også utenom dei faste måleravlesingane våre.

Målaravlesinga di kan du levere på følgjande måte:

  • Kundesida                                                                                                                                          Logg inn her.

  • SMS:                                                                                                                                                    Send ein SMS til tlfnr 26166; SYKM[målarnr] [målarstand]

For å melde deg på SMS-tenesta:
Send ein SMS til tlfnr 26166; SYKM START [kundenr] [målarnr]
Eksempel: Med kundenr 123456 og målernummer 0501234 blir meldinga sjåande slik ut: ”SYKM START 123456 0501234"

Du kan få påminning om målaravlesing på epost eller SMS ved å gå inn på kundesida, og velg kundeprofil. Her kan du velgje om du vil ha påminning om måleravlesing på SMS eller e-post. Legg inn mobiltelefonnummer eller e-postadresse og du vil få påminning ved neste avlesing.

For kvar avlesing vi får inn via SMS eller kundesida gir vi kr 1,- til Frivillighetssentralen.