@ form Sykkylven-Logo

Kompensasjon for langvarig straumbrot

Vert du utan straum i meir enn 12 timar samanhengande, har du etter søknad rett til kompensasjon frå nettselskapet ditt.

Du må søkje innan tre månader etter at du har fått tilbake straumen. Dersom straumen kjem tilbake i periodar på mindre enn to timar, vert straumbrotet rekna som samanhengande.

Oversikt over kompensasjonssatsar
VarigheitKompensasjon (kr)
Over 12 til og med 24 timar  600
Over 24 til og med 48 timar1400
Over 48 til og med 72 timar2700
- tillegg for kvar påbegynte 24-timarperiode straumbrotet varar etter 72 timar1300

 

Krav om kompensasjon ved straumavbrot på over 12 timar 

Informasjon om straumbrotet:


 

Type eigedom: