@ form Sykkylven-Logo

Påvising av kablar og leidningar

Før gravearbeidet tek til må du undersøke om det ligg straumkablar, fiberkablar, vass- eller avløpsleidningar i gravetraseen.

Du nyttar dette skjemaet for å bestille påvising av kablar og ledningar hos Sykkylven Energi.

Før gravearbeidet tek til må du undersøke om det ligg straumkablar, fiberkablar, vass- eller avløpsleidningar i gravetraseen.

Ta kontakt med oss seinast 5 virkedagar før graving skal skje for å få avtale om påvising utan kostnad. 

Treng du påvising på kortare varsel vert arbeidet fakturert etter brukt tid. Minstepris kr. 450,-

Ein graveskade kan utløyse erstatningskrav og kan ha alvorlege konsekvensar for liv og eigedom.