@ form Sykkylven-Logo

Kart og kabelpåvising

Før oppstart av gravearbeid må du undersøke om det ligg straumkablar, fiberkablar, vass- eller avløpsleidningar nedgravd.

Ta kontakt med oss seinast 3 virkedagar før graving skal skje for å få utlevert kart og eventuell avtale om påvising. Bestiller du kart og eventuell påvising seinast 3 dagar før utfører vi dette utan kostnad for deg.

Treng du påvising på kortare varsel vert arbeidet fakturert etter medgått tid til gjeldande timepris. Mistepris kr. 450.

Ein graveskade kan utløyse erstatningskrav og ha alvorlege konsekvensar for liv og eigedom.

Trykk her for å kome til bestillingsskjema for kart og kabelpåvising.