@ form Sykkylven-Logo

Historia til Sykkylven Energi

Sykkylven Energi vart etablert i samband med bygginga av kraftstasjonen på Riksheim. Sykkylven Energi rundar 100 år i 2018.

Sykkylven Energi sine merkeår
ÅrstalHending
2016Ny nettside
2015Passerte 1000 avtalar om fibertilknyting
2014Transformatorstasjonen på Heiane vart spenningssett. Fornying av VA leidningsnett
2013Bygging og driftssetting av Nye Riksheim Kraftverk
2012Dei første "Fiber til heimen"-kundane vart tilknytt
2011Fiberutbygging vedtatt og igangsatt. Kundekortsystem innført på miljøstasjonen. Årim overtok ansvaret for innsamling av hushaldsavfall og slamtømming
2009Ny nettside
2008Vedteke å delta i Ålesundregionen interkommunale miljøselskap (ÅRIM)
2005Ny miljøstasjon opna på Jarnes. Starta innkrevjing av VAR-gebyr
2004Bygging av silanlegg på Vik
2003Bygging av Riksheimdalen Kraftstasjon. Bygging av silanlegg i Ullavik. Vassverket i Ramstaddalen vart godkjent etter drikkevassforskrifta
2002Overtaking av VAR-området frå Sykkylven kommune
1999Nytt kontroll- og koplingsanlegg i Sykkylven transformatorstasjon
1998Energiverket fyller 80 år og vert omdanna til aksjeselskap (AS)
1997Ny inntaksluke på Riksheim
1992Fjerning av siste rest med 7,5 kV nett i Hundeidvik
1983Ramstaddal Kraftstasjon sett i drift
1962Innfasing mot Tussa kraft over Sykkylven sekundærstasjon på Haugseth
1958Generator 3 i Riksheim Kraftstasjon sett i drift
1952Ramstaddal og Søvikdal får elektrisk kraft
1947Generator 1 i Riksheim Kraftstasjon sett i drift
1942Tappetunnelen frå Storevatnet klar
1918Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta