Under driftsmeldingar vil vi legge ut meldingar om både planlagde og uventa hendingar vedkomande straum, vatn og avløp.

Vi har våre eigne driftsmeldingar og Mørenett sine driftsmeldingar.

Tidlegare utlagde driftsmeldingar finn du på Facebook.

I høve planlagde utkoplingar vil dei det gjeld på førehand få eit SMS-varsel frå oss. Har du ikkje mottatt SMS-varsel frå oss, les her.