Avgifta er inkluder i nettariffen og vert fakturert saman med nettleiga.

Satsane for avgifta er:

  • Ordinær sats utgjer 15,83 øre per kWh (19,788 øre/kWh inkl. mva)
  • Redusert sats utgjer 0,50 øre per kWh

Nokre bedrifter kan ha krav på redusert sats og nokon kan krevje fritak, meir om dette finn du her.

Meir informasjon om satsar og reglar for forbruksavgifta finn du på Skatteetaten si heimeside.