@ form Sykkylven-Logo

Kva er fiber?

Fiberlinjer har svært høg kapasitet og kan overføre enorme mengder informasjon i langt høgare hastigheit enn nokon annan teknologi. Fiberlinja har ei kjerne av glass, og all data fraktes som lyssignaler. Fiber er framtidas løysing for kommunikasjon, informasjon og underholdning i heimen og for næringslivet.

Samanlikna med kobbarkablar, mobilt bredbånd og radio, vil fiberlinja auke kvaliteten og stabiliteten både på bredbåndslinja og på TV- signala. Med fiber direkte inn i huset kan du motta digitale TV-sendingar, høghastighetsinternett og breidbandstelefoni (IP) gjennom same fiberkabel.

Infastrukturen er veldig driftssikker. I framtida vil det også vere mogleg å benytte seg av tenester og innhald som fram til no ikkje har vært mogleg å tilby på breiband.