Fiber

Sykkylven Energi bygg ut og eig fibernettet i Sykkylven. NextGenTel har ansvar for sal og kundekontakt, og å levere eit mangfald av breibandstenester til kundane som er tilknytt fibernettet.

Fiber til privatkundar

Fiber til heimen omfattar Internett, TV og IP-telefon. NextGenTel er valt som tenesteleverandør i Sykkylven.

Eigeninnsats

Her finn du generell informasjon vedkommande framføring av fiber på privat eigedom og inn i bustaden.

Fiber til næringskundar

Sykkylven Energi leverer fiber til næring via tenesteleverandørar som har avtale med oss.

Spørsmål og svar om fiber

Kan eg få fiber?
Ja, alle kan få fiber i Sykkylven kommune. Ta kontakt med NextGenTel - https://www.nextgentel.no/privat/minside/
Korleis få fiberen inn i eige hus?
Ta kontakt med Arve Opsahl hos oss på mobil 934 97 462 (måndag-torsdag).
Kva kosta det å få fiber?
Eigenandelen er på kr 3000,- + eigeninnsats. Sjå meir informasjon om eigeninnsats.
Kva betyr eigeninnsats?
Inntak gjennom luft = ingen eigeninnsats. Inntak i bakken = eigeninnsats. Sjå meir informasjon om eigeninnsats, eller ring Arve Opsahl hos oss på mobil 934 97 462 (måndag-torsdag).