@ form Sykkylven-Logo

Fiber til heimen

Fiber til heimen omfattar Internett, TV og IP-telefon. NextGenTel er valt som tenesteleverandør i Sykkylven.

Sykkylven Energi bygg ut og eig fibernettet i Sykkylven. NextGenTel har ansvar for sal og kundekontakt, og å levere eit mangfald av breibandstenester til kundane som er tilknytt fibernettet.

Digital-TV, telefoni og superraskt Internett er kjernetenester og dette er berre starten. Med fiberoptikk vert datasignala overført med lyset si fart.