@ form Sykkylven-Logo

Fiber til heimen i Sykkylven sentrum

I sentrumsområda er det tidlegare lagt fram ein del fiber. Vi ønskjer å tilby fiber til heimen på adresser med god interesse. For å kartlegge desse områda opnar vi for å melde inn interessa her. NextGenTel tek kontakt for sal i dei områda som er vedtatt skal byggast ut.


NextGenTel tek kontakt med deg dersom ditt område skal byggast ut