@ form Sykkylven-Logo

Fiber frå Blakstad til Hatlemark

Sykkylven Energi har no opna for sal av fiber frå Blakstad til Hatlemark. Utbygginga tek til så snart det er nok oppslutning. Det er personar frå området som vil selje NextGenTel sine fibertenester.

Det blir invitert til informasjonsmøte tysdag 9. juni 2020 kl 18 i lokala til Cylindra.

Grunna smitteverntiltak ved koronapandemien, så er det maksimalt 50 personar som kan få vere til stades på informasjonsmøtet. Dei som ikkje er i familie må halde 1 meter avstand. 

Kontaktpersonar for sal av fiber vil vere:

  • Sveinung Utgård, mobil 992 83 759, svein_ung@live.no (Tuskogen)
  • Kjetil Brunstad, mobil 926 11 815, kjetil.brunstad@inmarsat.com (Svartebekk til Blakstad)