Varsel om straumutkobling frå Sykkylven Energi for området Vallavegen 17 til 139 for kunder tilknytt transformatorkrets 119 Reiten – 027 Velle - 026 Drabløs og 221 Vellekraft. Utkobling i onsdag 8/2-2017 kl 13:00 i ca 30 min. Dette pga arbeid i nettstasjonane. For spørsmål: firmapost@sykkylven-energi.no eller tlf 70 24 63 50