@ form Sykkylven-Logo

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Sykkylven Energi AS har ansvar for å krevje inn forbruksavgift for elektrisk kraft på vegne av Skatteetaten.

Bedrifter er sjølv ansvarleg overfor Skatteetaten for å betale korrekt avgiftssats.

Vedlagte skjema kan nyttast til å dokumentere fordelinga dersom bedrifta har rett til redusert forbruksavgift. Dette må fyllast ut og sendast til Sykkylven Energi med nødvendig dokumentasjon. Her kan du laste ned skjema.

Satsar og reglar for forbruksavgift finn du på Skatteetaten si heimeside her.