@ form Sykkylven-Logo

Bestilling av vassmålar

Dersom du ønskjer å bestille vassmålar, ber vi deg fyller ut bestillingsskjemaet.

Vedlagt i skjemaet kan du også legge ved bilde av vassinntaket. Dette vil hjelpe røyrleggjaren å berekne kor lang tid dei treng for å installere vassmålaren.

Etter at vi har motteke bestillingsskjema tek vi kontakt med den røyrleggjaren du ønskjer. Røyrleggjar tek så kontakt med deg for å avtale tidspunkt for installasjon.