@ form Sykkylven-Logo

Avgift til Energifondet (enovaavgift)

Sykkylven Energi er pålagt å krevje inn enovaavgift for Staten.

Avgifta er inkludert i nettariffen og vert fakturert saman med nettleiga.

Satsane for avgifta er:

Hushaldning og fritidsbustadar:

1 øre per kWh (1,25 øre/kWh inkl. mva)

Andre sluttbrukarar:

800 kr. per år per målepunkt