@ form Sykkylven-Logo

Andre tenester

I tillegg til innkrevjing av gebyr for vatn og avløp, krev vi også inn gebyr for slam, renovasjon og feiing. Det er Årim som er ansvarleg for renovasjons- og slamtenestene i kommunen, og Sykkylven kommune er ansvarleg for feietenesta.

Ikornnes og Sykkylvsbrua