Sykkylven Energi Fondet

Søknadsskjemaet til Sykkylven Energi Fondet er tilgjengeleg heile året, men tildelinga skjer årleg i juni/juli. Søknadsfristen er 1. mai.

Det er sett følgjande kriteria for tildeling:

  • Born og unge vert prioritert
  • Tal på medlemmar
  • Grad av eigeninnsats
  • Støtta prosjekt må vere realiserte innan 12 månadar frå tildeling, større prosjekt innan 24 månadar. 

Fondet ønskjer at dei som får støtte viser det gjennom redaksjonell omtale, annonsering, plakatar, merker eller liknande på kle, arena eller utstyr. 

Fyll ut skjemaet under, og søk støtte innen 1.mai.