Rusken ryddeaksjon

Årleg i april/mai vert frivillige i Sykkylven kommune invitert til å ta eit tak for lokalmiljøet ved å samle inn rusk og rask frå veggrøfter og fellesareal (NB! ikkje hageavfall og greiner).

Snart vår igjen! 

Her kan du melde deg på årets Rusken ryddeaksjon! Påmeldingsskjema fyllast ut med info om arrangør/kontaktperson, område ryddeaksjonen skal vere og kor mange sekkar de treng.

Blanke sekkar kan etter avtale hentast på baksida av administrasjonsbygget.

Rusken-avfallet vert berre henta dei vekene som det vert henta restavfall i området. 

I 2024 vert Rusken-avfallet henta i veke 17 (22.-26. april) eller veke 19 (6.-10. mai).


OBS! Alt Rusken-avfall skal leggast i blanke sekkar. Større gjenstandar, elektrisk avfall eller farleg avfall som ikkje kan gå til forbrenning vert ikkje henta. Dette må arrangør sjølv levere til miljøstasjonen.

Merk også at avfall frå Rusken ryddeaksjon ikkje er herrelaust marint avfall, og er dermed ikkje avfall som går inn under refusjonsordninga til Hold Norge Rent.

Arrangør/velforeining

Informasjon om Rusken-aksjonen