Rusken-aksjonen

Årleg i april/mai vert frivillige invitert til å ta eit tak for lokalmiljøet ved å samle inn rusk og rask frå veggrøfter og fellesareal (NB! ikkje hageavfall og greiner).

Ønskjer du å vere med på årets Rusken-aksjon må du registrere deg. Registreringsskjema nedst på sida inneheld info om kven som er arrangør/kontaktperson, i kva område ryddeaksjonen skal vere og kor mange sekkar de treng.

Utlevering av sekkar vert gjort etter avtale. 

Merk deg at rusken-avfallet vert henta av Årim på henteruta for restavfall. I 2022 er det i veke 19 (9.-13. mai).

Viktig at rusken-avfallet er plassert i sekk og langs renovasjonsruta på avtalt hentestad. Årim tek ikkje med avfall som ikkje er i sekkar. Farleg avfall, elektrisk avfall og større gjenstandar som ikkje går i sekk, kan ikkje leggjast ved sidan av, men må leverast på miljøstasjonen. Det vil gå av den einskilde si leveringskvote.

Årim gjer også merksam på at avfall frå Rusken-aksjonen ikkje er herrelaust marint avfall, og er dermed ikkje avfall som går inn under refusjonsordninga til Hold Norge Rent.

Arrangør/velforeining

Informasjon om Rusken-aksjonen