Rusken-aksjonen

Kvar vår vert frivillige invitert til å ta eit tak for lokalmiljøet ved å samle inn rusk og rask frå veggrøfter og fellesareal (NB! ikkje hageavfall og greiner).

Ønskjer du å vere med på årets Rusken-aksjon må du registrere deg. Registreringsskjema nedst på sida inneheld info om kven som er arrangør/kontaktperson, i kva område ryddeaksjonen skal vere og kor mange sekkar de treng.

Vi for tida på heimekontor og administrasjonsbygget er stengd grunna koronasituasjonen. Utlevering av sekkar vert gjort etter avtale. 

Avfallet frå ryddeaksjonen vert henta av Årim på hentedagane for restavfall.

Merk følgjande presisering! Rusken-avfallet skal leggjast i sekkar. Årim tar ikkje med avfall som ikkje er i sekkar. Det avfallet som ikkje går i sekk og i renovasjonsbil til forbrenning, kan ikkje leggjast ved sidan av. Dette avfallet og større gjenstandar må leverast til miljøstasjonen. Det vil gå av den einskilde si leveringskvote.

Årim gjer også merksam på at avfall frå Rusken-aksjonen ikkje er herrelaust marint avfall, og er dermed ikkje avfall som går inn under refusjonsordninga til Hold Norge Rent.

Arrangør/velforeining

Informasjon om Rusken-aksjonen