Samfunnsengasjement

Sykkylven Energi ønskjer å vere ein synleg støttespelar, spesielt for lag og organisasjonar som jobbar for born og unge. Dette er i tråd med vår visjon: "Gi liv til eit samfunn i utvikling!"

Sykkylven Energi Fondet

Sykkylven Energi Fondet deler årleg ut midlar til born og unge i Sykkylven kommune. Søknadsfrist er 1. mai.

Rusken-aksjonen

Årleg i april/mai vert frivillige invitert til å ta eit tak for lokalmiljøet ved å samle inn rusk og rask frå veggrøfter og fellesareal.

Sponsing

Vi sponser lokale lag og foreininger